Slovensko pomáha deťom z Kibery na ceste za vzdelaním - SlovakAid

Slovensko pomáha deťom z Kibery na ceste za vzdelaním

Slovensko pomáha deťom z Kibery na ceste za vzdelaním

Cesta z chudoby pre deti z najväčšieho slumu v Nairobi nie je ľahká. Jednou možností ako sa z nej vymaniť je vzdelanie. Ak sa im aj takáto príležitosť naskytne, často sa dostanú do škôl spreplnenými triedami, nedostatkom učebníc, učiteľov a chýbajúcim základným hygienickým vybavením. Ďalšiu prekážku pre nich predstavujú aj nevyhovujúce podmienky na učenie v domácom prostredí. Ich domovy pozostávajú len z jednej malej neosvetlenej miestnosti, ktorá často slúži pre sedem- až osemčlenné rodiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Slovensko sa rozhodlo uľahčiť týmto deťom štúdium, a z prostriedkov programu Slovak Aid podporilo nákup nábytku, školských potrieb a technických pomôcok do nového vzdelávacieho centra Early Childhood Development (ECD) v srdci slumu Kibera.

Na zariadenie išlo päťtisíc eur cez miestnu mimovládnu organizáciu Amani Kibera (Mier v Kibere). „Z mikrograntu sa nám podarilo, okrem nákupu nového vybavenia a 287 kníh, vytvoriť aj miestnosť na odkladanie učebných pomôcok. Naše vzdelávacie centrum navštevuje 35 detí denne. Žiaci sem prichádzajú učiť sa a robiť si domáce úlohy,“ vysvetľuje riaditeľ združenia Benson Ooko Ouma.

Podľa šéfa Amani Kibera, hoci ECD pracuje len krátky čas a v neľahkých podmienkach, predstavuje model, ktorý môže fungovať i v chudobných štvrtiach. Ponúka totiž priestor na rozvoj kognitívneho vnímania detí, pomáha im prekonávať prekážky v učení a zvyšuje ich záujem o ďalšie štúdium.

Od roku 2010 SR poskytla tri mikrogranty na vzdelávacie projekty pre žiakov z chudobných kiberských rodín v celkovej hodnote 15-tisíc eur. Najprv tu z prostriedkov slovenskej rozvojovej pomoci zakúpili zariadenie pre miestnu základnú školu sv. Martina – stoly a stoličky pre učiteľov či tabule do učební. Ďalšia finančná podpora smerovala do vybavenia novej knižnice, ktorá v roku 2011 získala cenu za najlepšie komunitné zariadenie tohto typu v Keni.

 

Foto: archív Amani Kibera