Slovensko podporí renováciu škôl na Blízkom Východe - SlovakAid

Slovensko podporí renováciu škôl na Blízkom Východe

Slovensko podporí renováciu škôl na Blízkom Východe

Rozvojový projekt s podporou SlovakAid pomôže 4000 deťom, ktoré sa budú môcť učiť vo vynovených školských zariadeniach

Bratislava (4. Apríla 2017) –  Dlhotrvajúca kríza v Sýrii má mimoriadne veľký vplyv na vzdelávací systém v Jordánsku a na budúcnosť utečeneckých komunít. V minulom roku bolo v Jordánsku zaregistrovaných viac ako 200 000 sýrskych detí vo veku povinnej školskej dochádzky. Len polovica z nich však naozaj chodí do školy. Mnohé deti nie sú súčasťou formálneho vzdelávacieho systému, pretože ich rodiny nevedia pokryť náklady na cestovanie do školy a školské potreby.

Kapacita škôl príjmať nových žiakov predstavuje ďalší problém, najmä v mestách Ammán, Irbid, Mafraq a Zarqa. Takmer polovica škôl je preplnených, školská infraštruktúra je v zlom stave,nie je dostatočne udržiavaná a nespĺňa bezpečnostné a hygienické štandardy. V mnohých školách sa vyučuje na dve zmeny. Utečenci majú nerovný prístup ku vzdelaniu, v čoho dôsledku vykazujú ich deti nižšie akademické úspechy ako ich jordánski rovesníci – minulý rok prešlo štátnymi skúškami z 1600 sýrskych detí len 500, čo je 33 percent.

Medzinárodná organizácia Habitat for Humanity a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SlovakAid spustili projekt na renováciu a rozšírenie školských zariadení v miestach s vysokou koncentráciou sýrskych utečencov. Agentúra SlovakAid poskytla grant v hodnote 200.000 EUR na podporu tohto projektu a Habitat for Humanity tak môže prostredníctvom svojej pobočky, ktorá sa venuje rozvojovej pomoci v oblastiach Európy, Blízkeho Východu a Afriky, zrenovovať a zmodernizovať osem škôl v mestách Ammán a Irbid a ich okolí. Vďaka projektu bude môcť 4000 detí vo veku 6-18 navštevovať zrenovované školské zariadenia.

„V súčasnosti je kvalita vzdelávania v Jordánsku ohrozená neadekvátnym učebným prostredím. Mnoho žiakov študuje v preplnených triedach a školách, predovšetkým v mestských oblastiach. Túto situáciu chceme zmeniť vylepšením školských budov a znížením miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. To je dôvodom, prečo Slovensko považuje za dôležité podporiť tento projekt,“ povedala Dr. Ing. Zuzana Letková, riaditeľka SlovakAid.

„Každé dieťa potrebuje školu s primeranými a dobre udržiavanými priestormi. Habitat preto využije svoju dlhoročnú stavebnú expertízu v regióne a opraví existujúce budovy a v prípade potreby pridá dodatočné štruktúry. Stále je však potrebné urobiť oveľa viac. Náš projekt je len malou kvapkou v mori. Dúfame, že medzinárodné spoločenstvo zvýši svoje úsilie na podporu sýrskych utečencov a ich hostiteľských komunít,“ povedal Torre Nelson, riaditeľ Habitat for Humanity pre Európu, Blízky Východ a Afriku.

SlovakAid a Habitat for Humanity okrem tohto spolupracujú aj na projekte renovácií škôl v Libanone. Libanon spolu s Jordánskom poskytlo útočisko najväčšiemu počtu sýrskych utečencov.  V Libanone Habitat for Humanity renovuje a rozširuje dokopy šesť školských zariadení. Prvé stavebné práce sú naplánované na začiatok mája 2017.

Habitat for Humanity

Habitat for Humanity je globálna nezisková organizácia, ktorej poslaním je eliminovať neadekvátne podmienky na bývanie vo svete. Cieľom organizácie je zabezpečiť dôstojné, bezpečné a dostupné bývanie pre všetkých, bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, či vierovyznanie. Od svojho vzniku v roku 1976 organizácia pomohla  miliónom ľudí na celom svete získať bezpečný domov. Dnes organizácia pôsobí vo viac ako 70 krajinách sveta, kde v spolupráci s komunitami, vládami, lokálnymi partermi a dobrovoľníkmi poskytuje široké spektrum programov zameraných na bývanie.  Pre viac informácií navštívte habitat.org/emea.

Juraj Stupka (správca nadácie Habitat for Humanity), Zuzana Letková (riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu), Torre Nelson (Riaditeľ Habitat for Humanity pre Európu, Blízky Východ a Afriku)

Zuzana Letková (riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu), Torre Nelson (Riaditeľ Habitat for Humanity pre Európu, Blízky Východ a Afriku)