Slovenská pôrodnica v Južnom Sudáne - SlovakAid

Slovenská pôrodnica v Južnom Sudáne

TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 27. novembra 2013

 

Slovenská pôrodnica v Južnom Sudáne poskytuje svoje služby pre spádovú oblasťs 83 tisícmi obyvateľmi!

Vďaka projektu financovaného  z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci (SlovakAid) je pre oblasť Gordim, ktorá sa nachádza v odľahlej juhosudánskej provincii Northern Bahr-El-Ghazal, zabezpečená ante a post-natálna zdravotná starostlivosť pre matky a ich deti. Južný Sudán patrí medzi krajiny s  najvyššou materskou mortalitou vo svete –  na 100 000 vitálnych pôrodov pripadá až 2054 úmrtí, zatiaľ čo priemer subsaharskej Afriky predstavuje 900 úmrtí na 100 000 pôrodov.

Oblasť Gordim v Juhosudánskej republike je jednou z najmenej rozvinutých oblastí  krajiny, s chýbajúcou infraštruktúrou a  komplikovaným prístupom k základnej zdravotnej starostlivosti. Najbližšia nemocnica je z Gordimu vzdialená viac ako tri hodiny cesty a pre miestnych je takýto transport v dôsledku neexistujúceho autobusového spojenia takmer  nemožný. Práve pre nedostatok finančných prostriedkov a transportných kapacít dochádza v domácich podmienkach počas pôrodu k závažným komplikáciám, ktoré majú za následok vysoké percento mortality, či už matiek, alebo novonarodených detí, keďže pôrody bývajú  vedené nevzdelanými miestnymi liečiteľmi. Nedostupnosť kvalifikovaných zdravotníckych a pôrodných služieb je preto jednou z hlavných príčin vysokej pôrodnej a popôrodnej mortality.

Projekt funkčnej pôrodnice, ktorý je realizovaný Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,  má za cieľ zlepšiť zdravotnú starostlivosť a doplniť zdravotnícku infraštruktúru v oblasti. V pôrodnici v Gordime je vďaka projektu možné poskytovať pôrodnú a popôrodnú zdravotnú starostlivosť pre miestnu populáciu, ktorá doposiaľ nebola dostupná. Pôrodnica poskytuje aj antenatálnu starostlivosť, vrátane ultrazvukových vyšetrení. Pôrodnica pokryýva spádovú oblasť, v ktorej žije takmer 83 tisíc obyvateľov.

Vďaka finančnej podpore SlovakAid sa zrealizovala rekonštrukcia pôrodnice, bolo zakúpené zariadenie a prístrojové vybavenie do 2 pôrodných sál   a  izieb pre pacientky,  vrátane miestnosti na registráciu a pomocných miestností. Predpokladá sa, že počas trvania projektu  bude v pôrodnici realizovaných približne 300 až 600 komplikovaných pôrodov a 4 000 ultrazvukových vyšetrení. Denne je v priemere vyšetrených približne 30 pacientiek.

Pôrodnica tiež  funguje ako pôrodné výučbové centrum, ktoré má ambíciu vybudovať mieste kapacity pre ďalšie samostatné a udržateľné  fungovanie projektu, ide najmä o výučbu pre zdravotné sestry a pôrodné asistentky. „Tieto školenia sú cyklické a dôležité najmä z hľadiska toho, aby si miestna komunita uvedomila, že projekt je predovšetkým ich a oni sa musia snažiť o jeho udržateľnosť a zveľaďovanie,“ hovorí lekárka  p. Alexandra Mamová, ktorá pôsobila na projekte v jeho iniciálnej fáze.

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu / www.slovakaid.sk