SlovakAid pomáha zlepšovať zdravotnú starostlivosť pre najmenších pacientov v Keni - SlovakAid

SlovakAid pomáha zlepšovať zdravotnú starostlivosť pre najmenších pacientov v Keni

V Keni sa ročne narodí zhruba 3500 detí s vrodenými srdcovo-cievnymi chorobami. Liečbu poskytuje len pár nemocníc, ale pre väčšinu obyvateľstva je takýto zákrok finančne nedostupný. V Nairobi sú dve hlavné nemocnice, ktoré sa špecializujú na detskú kardiochirurgiu. Prostredníctvom SlovakAid pomáhame budovať odborné kapacity v nemocnici Mater Misericordiae Hospital v Nairobi

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako gestor oficiálnej rozvojovej spolupráce SR v nasledujúcich dňoch podpisuje zmluvu o poskytnutie dotácie s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb, a.s.. Cieľom podporeného projektu je budovanie kapacít v partnerskej nemocnici Mater Misericordiae Hospital  a prenos skúseností, vedomostí i expertízy zo slovenských a českých kardiocentier. Snahou projektu je prispieť k vytvoreniu  prvého detského kardiocentra vo východnej Afrike.

V roku 2012 bola vykonaná prvá operácia detských pacientov v spolupráci slovensko – českých tímov, ktorí systematicky budujú expertízu a odovzdávajú svoje dlhoročné skúsenosti pri riešení veľmi komplikovaných vrodených chorôb detí, ktoré by inak nemali šancu žiť. Hlavné aktivity projektu predstavujú kombinácie česko-slovenských misií v nemocnici v Mater Misericordiae Hospital, stáže kenského personálu na Slovensku, ako i tréningy lekárov, sestier či nemocničných expertov. Rozvoj kapacít bude prebiehať v oblastiach diagnostiky, predoperačnej, operačnej i pooperačnej starostlivosti ako i v riadení detského kardiocentra. „Vďaka dlhodobej a systematickej spolupráci sa buduje profesionálny a odborne kompletný tím kardiocentra, ktorý bude veľkým prínosom pre najzraniteľnejšie skupiny ľudí,“ dodáva riaditeľka agentúry Lucia Kišš.

Partnerská nemocnica Mater Misericordiae Hospital sa ako jedna z mála nemocníc v Keni špecializuje na detskú kardiochirurgiu. Napriek tomu je situácia veľmi nepriaznivá a niektoré zložitejšie operácie u novonarodených detí sa kvôli nedostatočne kvalifikovanému personálu a expertízy nedajú vykonať. Preto sú aj aktivity projektu zamerané na budovanie vedomostí v oblasti pediatrickej a kardiovaskulárnej medicíny, posilnenie lokálnej odbornosti a zníženie úmrtnosti detí do päť rokov. Na zozname čakateľov je každý rok približne 50 detí. Rozhodovanie je ťažké, pri výbere sa však uprednostňujú deti, ktoré majú najväčšie šance na kvalitný život bez ďalších operačných výkonov. Vždy sú cielene vybraté deti z najchudobnejších oblastí Kene, ktoré by na operáciu nikdy nemali finančné prostriedky, a ktoré majú takto nádej na prežitie. V rámci doterajšej dlhodobej spolupráce lekárskych misií sa podarilo vyšetriť a diagnostikovať už približne 500 malých pacientov a vyliečilo sa vyše 100 detských pacientov.

Od roku 2012 nemocnica Mater Misericordiae Hospital spolupracuje s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb a pražskými nemocnicami Na Homolce a Fakultnou Nemocnicou Motol. Zmiešané česko-slovenské tímy už niekoľko rokov pomáhajú riešiť komplikované prípady vrodených srdcových chorôb u malých detí. Lekárske misie boli na začiatku financované z českého programu MedEvac. V rokoch 2018-2019 cez kombináciu nástrojov SlovakAid, tzv. mikrogranty a cez nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise (SSE). Dňa 15. novembra 2019 sa stretli štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Keni Ababu Namwamba a generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., Ing. Mongim Msolly, MBA. a diskutovali o ďalších možnostiach prehĺbenia spolupráce v oblasti zdravotníctva. V roku 2019 lekári z Detského kardiocentra operovali deväť detí v nemocnici Nairobi. Zároveň si pozreli aj priestory nového pavilónu Detského kardiocentra.

V Bratislave, 13. júla 2020

 

 

Foto: Detskí kardiologickí pacienti po kontrole v nemocnici Mater Misericordiae Hospital