SlovakAid podporuje aj menšie projekty - SlovakAid

SlovakAid podporuje aj menšie projekty

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu poskytuje finančné príspevky, tzv. mikrogranty v partnerských krajinách. Prostredníctvom Zastupiteľských úradov Slovensko vyhlasuje výzvy, ktoré majú za cieľ znížiť chudobu, zlepšiť prístup k vode, zmodernizovať vybavenosť škôl a zdravotných zariadení. Finančný limit na jeden projekt je stanovený sumou 10 000 eur.

SlovakAid v roku 2018 sme v 10-tich krajinách podporili 59 projektov v celkovej sume 443 703,48 eur. V procese projektového výberu sa kladie dôraz na rozvojový aspekt daného projektu a udržateľnosť výsledkov podporených projektových aktivít. Migrogranty sú efektívnym nástrojom rozvojovej pomoci. Slovensko vie veľmi rýchlo, operatívne a adresne reagovať na potreby partnerskej krajiny.

Mikrogranty SlovakAid 2018 pomohli v oblasti rozvojovej pomoci v Albánsku, Moldavsku, na Ukrajine, v Keni, Srbsku/Kosove, Bosne a Hercegovine, Macedónsku, Gruzínsku, Palestíne, a Bielorusku.

Albánsku sme poskytli finančný príspevok na rekonštrukciu školského ihriska v SŠ Aleks Buda a Vasil Belshi, zlepšili sme zdravotné podmienky pacientov v nemocnici v meste Lushnja. V Bielorusku sme podporili oblasť vzdelávania a pomoc bola poskytnutá aj ľudom s chorobou ALS. Pre ZŠ v obci Medjedja v Bosne a Hercegovine sme zabezpečili nákup zariadenia. Zlepšili kvalitu športu v Srebrenici a spolupracovali na vybudovaní detskej terapeutickej miestnosti. Prostredníctvom mikrograntov sa v Keni vybudoval solárny systém v Mwaghogho škole pre chlapcov, Taita Taveta, zabezpečil sa prívod teplej vody pre školu a zakúpili sa počítače pre St. Brigid dievčenskú školu. V Macedónsku sme podporili slovenskú včelársku stanicu a prispeli na označenie cyklistických trás.

SlovakAid v Moldavsku poskytol financie na výmenu starého vodovodného systému v jedálni, vodovodný systém pre kultúrny dom v meste Katerinovka a na výstavbu vodovodu v obci Voronkovo. Zlepšili sme sanitárne podmienky Gymnázia v meste Sarateni. Naštartovali selektívny zber odpadu v botanickej záhrade, kúpili auto pre rehabilitačné centrum a poskytli pravidelné očné vyšetrenia pre zraniteľné skupiny ľudí v Gagauzya.

Palestíne sme spolufinancovali rekonštrukciu kanalizačného a vodovodného potrubia v domove pre Františkánskych chlapcov. V Srbsku a Kosove zlepšujeme zdravotnícke služby v obci Preoce, zariaďujeme informačnú učebňu a zakúpilo sa EKG vybavenie pre nemocnicu v Ranilug. Prispeli sme k vybudovaniu skleníkov a zamestnaniu žien a spolufinancovali sme vybudovanie meteorologickej stanice v meste Pirot. Na Ukrajine sme zmodernizovali strednú školu v Novodmistrovsku. Zabezpečili vzdelávacie centrum a letný tábor pre znevýhodnené deti a prispeli na multifunkčnú knižnicu.