SlovakAid podporí produkciu bio kešu orechov v Keni - SlovakAid

SlovakAid podporí produkciu bio kešu orechov v Keni

 

Nadácia Integra v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), neziskovou organizáciou World Concern Development Organization, podnikateľským subjektom Ten Senses Africa a inými neziskovými organizáciami odštartovala jeden zo svojich najdôležitejších projektov, ktoré vedie v Keni.

Jedná sa o projekt, ktorý podporuje socio-ekonomický rozvoj vidieka v oblasti Lamu, vytvorením výrobno-obchodného reťazca produkcie Fair Trade BIO kešu orechov a ich export z Kene do Európy, Severnej Ameriky a Číny. „V týchto augustových dňoch sme s našimi zamestnancami z orechovej továrne v Nairobi pripravili rozsiahle zväčšenie zavedenej produkcie. Od septembra 2013 začnú prebiehať prvé projektové aktivity s 2000 pestovateľmi, ktoré v priebehu dvoch rokov zapoja ďalších 4000 kešu pestovateľov do nového dodávateľského reťazca. Našim cieľom je podať pestovateľom pomocnú ruku a poskytnúť východisko z chudoby prostredníctvom vývoja plodín na predaj, ktoré by v opačnom prípade skončili v odpade. Trvale tak zlepšíme živobytie viac ako 20 000 ľudí, ktorí žijú na severovýchode Kene v blízkosti hraníc so Somálskom.“, hovorí riaditeľ nadácie Allan Bussard.

Zámerom projektu Nadácie Integra je vybudovať trvalo udržateľný obchodný reťazec férového obchodu Fair Trade a skvalitniť súčasnú produkciu kešu orechov tak, aby bola konkurencieschopná na svetových trhoch. Projektové aktivity pestovateľov združia a vyškolia v pestovaní a spracovaní orechov v súlade s kritériami Fair Trade a BIO, na základe čoho im bude udelený certifikát o spôsobilosti. Okrem organizovania školení projekt Nadácie Integra buduje technologické kapacity továrne v Nairobi, kde spracovanie kešu orechov bude prebiehať. Za týmto účelom Integra rozširuje existujúce strojové vybavenie továrne tak, aby kapacitne vyhovovalo novým požiadavkám. Na obsluhu obstaraných strojov a aplikáciu nových postupov spracovania Integra taktiež rozširuje kapacity zamestnancov, aby mohli pracovať celoročne a mali zabezpečený neprerušený príjem. Výhody členstva vo Fair Trade International prinesú pestovateľom garanciu nemennej výšky výkupnej ceny za tovar, ktorá neklesne ani vplyvom výkyvov meny na trhu; a sociálnej prémie z predaja, ktoré sú výlučne určené na rozvoj miestnej komunity.

„Multiplikačný efekt projektu umožní pestovateľom naštartovať trvalo udržateľný rozvoj svojich fariem bez potreby dodatočných investícií a ochráni ich pred inak bežným vykorisťovaním zo strany distribútorov. Počítame s tým, že sa počiatočná investícia zhodnotí v horizonte dvoch rokov vo forme sociálnych prémií o cca 44%. Tiež predpokladáme, že trvalo udržateľný úžitok v podobe zvýšených príjmov a lepšieho životného štandardu bude silnou motiváciou pre nezúčastnených pestovateľov, aby sa v budúcnosti zapojili do férového obchodu. Aspoň taká je vízia …. uvidíme, ako to bude fungovať v praxi.“, dodáva Allan Bussard.

Projektové aktivity v Keni realizuje Nadácia Integra za finančnej pomoci SlovakAid.