SlovakAid na POHODE 2019 - SlovakAid

SlovakAid na POHODE 2019

V dňoch 11.-13.7.2019 sme na POHODE spoluorganizovali EK projekt Summer 2019 festival campaign: the SDGs. Hlavným zámerom bolo zviditeľniť ciele trvalo udržateľného rozvoja a zvýšiť povedomie ľudí o rozvojovej pomoci, ktorú poskytujú štáty EÚ. Ciele trvalo udržateľného rozvoja boli rozdelené do 5 tém: Ľudia (žiadna chudoba), Planéta (čistá voda a hygiena), Prosperita (cenovo dostupná čistá energia), Mier (mier, spravodlivosť a silné inštitúcie) a Partnerstvo (partnerstvá pre ciele). Prostredníctvom interaktívnych hier, máp, premietaní príbehov, videí, fotiek a rozhovorov sa ľudia dozvedeli niečo viac o týchto témach a Agende 2030. Touto formou prezentácií sme chceli poukázať na dobré veci a dobré výsledky, ale aj na globálne výzvy, ktoré sa týkajú nás všetkých. 

Ďakujeme za Vašu podporu, nadšenie a účasť.