SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI:PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ V GRUZÍNSKU - SlovakAid

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI:PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ V GRUZÍNSKU

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2020/GE/1 – Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 19.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.
* Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

Zoznam neschválených žiadostí je uvedený v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020.
* Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

Zoznam externých hodnotiteľov:

PhDr. J. Haško
J. Michalko, MSc.