SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV VYVOLANÝCH ŠÍRIACOU SA PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU A PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V KENSKEJ REPUBLIKE - SlovakAid

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV VYVOLANÝCH ŠÍRIACOU SA PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU A PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V KENSKEJ REPUBLIKE

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2020/HUM/3 – Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu v krajinách, ktoré sú súčasťou teritoriálnych priorít SR uvedených v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, SAMRS/2020/KE/1  Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 05.06.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Zoznam neschválených žiadostí je uvedený v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020.

Zoznam externých hodnotiteľov pre výzvu SAMRS/2020/KE/1

Hana Gajdošová
MSc. Ján Michalko