Schválené žiadosti - Vysielanie dobrovoľníkov a expertov - SlovakAid

Schválené žiadosti – Vysielanie dobrovoľníkov a expertov

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2019/D – vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 14.05.2019, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na schválenie a zoznam neschválených žiadostí.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.