SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V AFGANISTANE A VO VÝCHODNEJ SUBSAHARSKEJ AFRIKE - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V AFGANISTANE A VO VÝCHODNEJ SUBSAHARSKEJ AFRIKE

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2020/AFG/1 – Podpora rozvojových intervencií v AfganistaneSAMRS/2020/SSA/1 – Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda), spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 20.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.
* Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

Komisia MZVEZ SR odporučila neschváliť žiadosti uvedené v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020.
* Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

 

Zoznam externých hodnotiteľov pre výzvu SAMRS/2020/AFG/1:

Mgr. I. Raslavská, PhD.
J. Michalko, MSc.

Zoznam externých hodnotiteľov pre výzvu SAMRS/2020/SSA/1:

PhDr. J. Haško
Ing. B. Křivánková, PhD.