SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: PODPORA PROJEKTOV A BUDOVANIA KAPACÍT SLOVENSKÝCH ROZVOJOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - SlovakAid

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: PODPORA PROJEKTOV A BUDOVANIA KAPACÍT SLOVENSKÝCH ROZVOJOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2020/EK/1 – Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovaniaSAMRS/2020/BK/1  Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 25.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.
* Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

Komisia MZVEZ SR odporučila neschváliť žiadosti uvedené v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020.
* Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.