Schválené žiadosti o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2017/RV/2 - SlovakAid

Schválené žiadosti o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2017/RV/2

V prílohe zverejňujeme rozhodnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o schválení žiadostí o dotáciu, v rámci výzvy SAMRS/2017/RV/2, spolu s výškou dotácie. SAMRS oficiálne v najbližších dňoch vyzve úspešného žiadateľa o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Rozhodnutie ministra