Schválené žiadosti o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2017/AFG/1, SAMRS/2017/KE/1, SAMRS/2017/MD/1, SAMRS/2017/PPP/1, SAMRS/2017/UA/1, SAMRS/2017/VP/1 a SAMRS/2017/ZB/1 - SlovakAid

Schválené žiadosti o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2017/AFG/1, SAMRS/2017/KE/1, SAMRS/2017/MD/1, SAMRS/2017/PPP/1, SAMRS/2017/UA/1, SAMRS/2017/VP/1 a SAMRS/2017/ZB/1

V prílohe zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2017/AFG/1, SAMRS/2017/KE/1, SAMRS/2017/MD/1, SAMRS/2017/PPP/1, SAMRS/2017/UA/1, SAMRS/2017/VP/1 a SAMRS/2017/ZB/1 spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Rozhodnutie ministra