SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: HUMANITÁRNA POMOC NA UKRAJINE - SlovakAid

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: HUMANITÁRNA POMOC NA UKRAJINE

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2020/UA/1 – Humanitárna pomoc na Ukrajine, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 15.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.
* Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

Komisia MZVEZ SR odporučila neschváliť žiadosti uvedené v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020.
* Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

Zoznam externých hodnotiteľov:

Ing. B. Kŕivánkova, PhD.
Mgr. I. Raslavská, PhD.