Schválené a neschválené projekty PPP - Príprava - SlovakAid

Schválené a neschválené projekty PPP – Príprava

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy:

SAMRS/2019/PPP2 – Podpora nových podnikateľských partnerstiev – Príprava

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 29.10.2019, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na schválenie a zoznam neschválených žiadostí.
SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

Zoznam externých odborných hodnotiteľov žiadosti o dotáciu  druhého kola výzvy na predkladanie  žiadostí o dotáciu na projekty Programu podnikateľských partnerstiev – Príprava:

Mgr. Ivana Raslavská, PhD. 
Ing. Blanka Křivánková, PhD.