Schválená žiadosť o dotáciu PPP - SlovakAid

Schválená žiadosť o dotáciu PPP

Rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 19.08.2019 bola schválená žiadosť o dotáciu v rámci výzvy č. SAMRS/2019/PPP – Program podnikateľských partnerstiev.

SAMRS oficiálne vyzve úspešného žiadateľa o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Zoznam externých odborných hodnotiteľov:

Mgr. Ivana Raslavská, PhD.

Ing. Blanka Křivánková, PhD.