SAMRS V APRÍLI 2020 #SPOLUTOZVLADNEME - SlovakAid

SAMRS V APRÍLI 2020 #SPOLUTOZVLADNEME

Aj vám sa zdá, že apríl 2020 preletel ako stíhačka ponad hlavou a keď ste za ním pozerali, pálili vás oči od slnka a v ušiach hučalo? Sled udalostí nás všetkých nepríjemne zasiahol, no zo všetkých síl sa ho snažíme vnímať ako výzvu a príležitosť.

Max Frisch povedal, že „kríza je produktívny stav.

Človek z nej musí odstrániť iba príchuť katastrofy.” Preto u nás doma v SAMRS dnes na apríl, poznačený pandémiou, hľadíme s vďakou za zdravie našich rodín a bilancujeme výlučne to pozitívne, čo sme dosiahli, pretože práve toho bolo neúrekom.

Zodpovedne sme pracovali z domu, v nevyhnutných prípadoch, rešpektujúc všetky ochranné opatrenia, v agentúre. Takto sme na dennej báze flexibilne poskytovali osobné, mailové a telefonické  konzultácie žiadateľom a prijímateľom dotácií SlovakAid nielen o aktuálne vyhlásených výzvach, ale aj operatívne o ad hoc problémoch a komplikáciách, spôsobených núdzovou situáciou na celom svete.

Komunikovali sme so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí, ktoré potvrdili výrazne zvýšený záujem o čerpanie mikrograntov na elimináciu šírenia ochorenia COVID-19. K tomu sme prispôsobili možnosti ich zamerania na riešenie situácie v súvislosti s koronavírusom (napr. okamžité zdravotnícke a ochranné opatrenia, vrátane inovatívnych riešení, ako aj riešenie dlhodobých následkov krízy). Spolu s našimi projektovými partnermi sme zberali údaje o úprave projektových aktivít na pandemickú situáciu a v reakcii na získané informácie sme vydali usmernenia pre prijímateľov dobrovoľníckych a  rozvojových, humanitárnych a podnikateľských projektov .

V reakcii na výzvu EÚ a OSN zmobilizovať úsilie a finančné prostriedky na boji proti COVID-19 v dotknutých rozvojových krajinách, sme v snahe flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu a zabrániť v maximálnej možnej miere šíreniu ochorenia COVID-19, po rokovaniach s kľúčovými partnermi a odborníkmi, pristúpili ku zrušeniu výzvy na strategickú podporu dlhodobých rozvojových intervencií v Keni a urýchlene sme vyhlásili samostatnú humanitárnu výzvu na COVID-19, zameranú na sektor zdravotníctva. Zároveň intenzívne pracujeme na príprave ďalšej humanitárnej výzvy na COVID-19, ktorú plánujeme zverejniť už budúci týždeň a bude zameraná na socio-ekonomické dopady. Zapojiť sa budú môcť všetci oprávnení žiadatelia, vrátane podnikateľov.

V apríli sme tiež vypracovali a zverejnili Výročnú správu SAMRS za rok 2019, aktualizovali dokumenty a pripravovali sa na externý re-certifikačný ISO audit, zrealizovali zasadnutia hodnotiacich komisií k predloženým žiadostiam o dotácie, spracovávali vyúčtovania, zasielali platby, prijímali a spracovávali žiadosti o dotácie, priebežné a záverečné správy, pripravili „National Report“ pre (tentokrát virtuálny) okrúhly stôl – GENE (Global Education Network Europe) Roundtable, ...

Mali sme nespočetné množstvo video a tele konferencií. Rokovali sme s poskytovateľmi technickej pomoci k avizovanému návrhu na vytvorenie portálu pre zdieľanie informácií s partnerskými krajinami o vhodných produktoch a iniciatívach v rámci členských krajín EÚ. Komunikovali sme s UNESCO, výsledkom čoho bol oficiálne vybraný implementátor projektu v Turkane.

SAMRS je súčasťou spoločného úsilia v boji proti následkom pandémie a preto sme sa zapojili do online hackethonu Hack the Crisis - Slovakia (riaditeľka SAMRS ako mentor a člen poroty, jeden kolega ako riešiteľ).

Popri tom samozrejme zabezpečujeme všetky administratívne a organizačné povinnosti.

Ak ste dočítali až do konca, ďakujeme. Ďakujeme za všetku priazeň a podporu, za spoluprácu! Je to palivo do pomyselných stíhačiek, ktoré sa snažíme pilotovať tak, aby mesiac práce v čase extrémnej záťažovej skúšky pre ľudstvo, bol maximálne naplnený výsledkami na osoh tým, ktorým cez oficiálnu rozvojovú pomoc našej krajiny musíme a chceme pomáhať.

U nás doma v SAMRS týmto pozdravujeme mesiac apríl 🙂