SAMRS signátorom Charty diverzity - SlovakAid

SAMRS signátorom Charty diverzity

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu podpísala Chartu diverzity, ktorá má na Slovensku už 50 signátorov z podnikateľského, ale aj štátneho sektora. Rôznorodosť vnímame ako pozitívny aspekt, ktorým sa ľudia odlišujú a zároveň sú si podobní.  Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.