SAMRS obhájila prvý rok certifikácie ISO 9001 - SlovakAid

SAMRS obhájila prvý rok certifikácie ISO 9001

Audítor potvrdil, že v SAMRS je dobre zavedený systém manažérstva kvality

SAMRS v pondelok 11.05.2020 obhájila prvý rok certifikácie ISO 9001Audítor potvrdil, že v SAMRS je dobre zavedený systém manažérstva kvality (SMK). Neboli zistené žiadne nezhody. Re-certifikačný audit vykonávala certifikačná spoločnosť TUR NORD. ISO 9001 je označenie štandardu pre systém manažérstva kvality vydaný Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu. Platí tri roky a podlieha pravidelnému ročnému povinnému auditu. ISO certifikát je medzinárodne nastavená kvalitatívna úroveň. Získanie tohto certifikátu pre SAMRS znamená pozitívne zviditeľnenie sa a zvýšenie prestíže a kredibility agentúry pri zapájaní sa do spoločnej implementácie rozvojových projektov s ďalšími donorskými krajinami. Je to dôležité aj kvôli komunikácii s domácou odbornou a širokou verejnosťou.