SAMRS na konferenciách SARIO a ZMOS - SlovakAid

SAMRS na konferenciách SARIO a ZMOS

SAMRS na konferenciách SARIO a ZMOS

Praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do projektov rozvojovej spolupráce, ako aj činnosť a programy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) boli počas uplynulého mesiaca témami vystúpení jej predstaviteliek na konferenciách Stavebné a energetické projekty a projekty vodného hospodárstva v zahraničí, a Nové výzvy pre miestne samosprávy – úloha strešných organizácií v rozvojovej spolupráci v Bratislave.

   

(c) CONECO, (c) archív SAMRS

Prvé z podujatí zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ako sprievodný program veľtrhu CONECO a hostiteľom druhého stretnutia bolo Združenie miest a obcí Slovenska.

Popri predstavení inšpiratívnych príkladov projektových aktivít rozvojovej spolupráce, riaditeľka SAMRS Zuzana Letková a projektová manažérka SAMRS Izabela Nagyová oboznámili zástupcov podnikateľskej sféry a samosprávnych združení zo Slovenska, aj s konkrétnymi krokmi pri písaní žiadostí a projektov i modalitami poskytovania rozvojovej spolupráce.