SAMRS/2019/UA/1 a SAMRS/2019/HUM/1 - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

SAMRS/2019/UA/1 a SAMRS/2019/HUM/1

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev:

SAMRS/2019/UA/1

SAMRS/2019/HUM/1       

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 30.04.2019, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na schválenie a zoznam neschválených žiadostí. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Zoznam externých hodnotiteľov:

SAMRS/2019/UA/1:

Ing. Blanka Křivánková, PhD.

Mgr. Lucia Lacková

SAMRS/2019/HUM/1:

Mgr. Gábor Lelkes, PhD.

Mgr. Ivana Raslavská, PhD.