Rozhodnutie ministra k podmienečne schváleným žiadostiam 1. grantového kola - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Rozhodnutie ministra k podmienečne schváleným žiadostiam 1. grantového kola

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev 1. grantového kola dodatočne schválených ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 20.07.2018, spolu s výškou dotácie. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.