Rezort diplomacie a iniciatíva Spolu pre Etiópiu poskytnú obetiam konfliktu v Tigraji humanitárnu pomoc - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Rezort diplomacie a iniciatíva Spolu pre Etiópiu poskytnú obetiam konfliktu v Tigraji humanitárnu pomoc

Konflikt v severoetiópskom regióne Tigraj predstavuje jednu z najrozsiahlejších humanitárnych kríz súčasnosti, kedy podľa OSN akútnu humanitárnu pomoc potrebuje až 4,5 miliónov z celkovo 6 miliónov obyvateľov regiónu. „Etiópia je dôležitým  partnerom v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky a preto so znepokojením vnímam prehlbujúcu sa humanitárnu krízu a kritickú situáciu v Tigraji,“ uviedla dnes (12. apríla 2021) štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková. 

S cieľom pomôcť obetiam vojnového konfliktu v Tigraji a podporiť stabilizáciu a obnovu regiónu sa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v marci 2021 pridalo k posolstvu iniciatívy Spolu pre Etiópiu, realizovanej piatimi slovenskými mimovládnymi organizáciami (eRko - Dobrá novina, Nadácia Integra, Mary's Meals Slovensko, Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita, SAVIO) s podporou Platformy rozvojových organizácií – Ambrela. Ambíciou iniciatívy prebiehajúcej od 22. marca do 16. apríla 2021 je informovať verejnosť a vyzbierať finančné prostriedky na akútne humanitárne potreby a aktivity pre ľudí trpiacich konfliktom v Tigraji. 

Na znak solidarity a spolupatričnosti s obyvateľstvom zasiahnutým vojnovým konfliktom v Tigraji rezort diplomacie finančne podporí štyri humanitárne projekty, realizované v Etiópii prostredníctvom zahraničných partnerov slovenských mimovládnych organizácií. „Mimoriadne ma teší, že môžem oznámiť, že rezort diplomacie poskytne Etiópii finančný príspevok vo výške 20 000 eur na zabezpečenie urgentných humanitárnych potrieb obetiam vojny, zníženie dopadov humanitárnej krízy a stabilizáciu regiónu Tigraj,“ zdôraznila štátna tajomníčka Ingrid Brocková.

Finančné príspevky budú určené na zabezpečenie potravín, pitnej vody, hygienických potrieb, prikrývok, prístreškov, nádob na varenie, ako aj na posttraumatickej a psychologickej starostlivosti a ďalších nevyhnutných činností v prospech obetí vojenského konfliktu.

Viac informácií o iniciatíve môžete nájsť na webovom sídle iniciatívy Spolu pre Etiópiu

Zdroj: MZVEZ SR