Regionálny vzdelávací kurz v Bratislave - SlovakAid

Regionálny vzdelávací kurz v Bratislave

V dňoch 20. – 26. novembra 2017 prebiehal týždenný regionálny vzdelávací kurz s názvom Towards the realization of the full potential: Empowerment of women in economic, social and political realms, pre účastníkov z Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny. Kurz sa niesol v znamení témy rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien.

Rodová rovnosť je vnímaná ako dôležitá problematika v kontexte udržateľného rozvoja vo všetkých troch prioritných krajinách ODA SR, ktoré sú zapojené v tomto pilotnom trilaterálnom projekte pod hlavičkou SlovakAid (Moldavsko – programová krajina, Ukrajina a Gruzínsko – projektové krajiny). Tematicky sa kurz orientoval na podporu rodovej rovnosti a jej ekonomickú, sociálnu a politickú dimenziu. Účastníci vzdelávacieho kurzu získali prehľad o rôznych prístupoch a modeloch riešenia otázky posilnenia postavenia žien, ako aj o rodových nerovnostiach v praxi. Počas kurzu účastníci diskutovali o postavení žien v spoločnosti a o možnostiach a princípoch „gender mainstreaming“. Slovenskí experti priblížili účastníkom počas trvania kurzu problematiku prepojenia ľudských práv a rodovej rovnosti, eliminácie rodovo orientovaného násilia, anti-diskriminačné mechanizmy a právne úpravy, rozvojové intervencie s rodovou dimenziou ako aj postavenie žien na trhu práce a v oblasti podnikania. Kurz viedla pani Beáta Lipovská z Odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (ORPO) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky. 

Projekt je realizovaný v spolupráci s izraelskou rozvojovou agentúrou MASHAV, ktorá disponuje kvalitným expertným zázemím a bohatými skúsenosťami v oblasti prípravy tréningov.