Prvé kolo výzvy AgriFi Challenge Fund - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Prvé kolo výzvy AgriFi Challenge Fund

Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásenej výzve v oblasti poľnohospodárstva a možnosti zapojenia slovenských subjektov ako potenciálnych projektových partnerov.

Bližšie informácie: http://agrifichallengefund.org/the-call/