Prvé kolo výzvy AgriFi Challenge Fund - SlovakAid

Prvé kolo výzvy AgriFi Challenge Fund

Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásenej výzve v oblasti poľnohospodárstva a možnosti zapojenia slovenských subjektov ako potenciálnych projektových partnerov.

Bližšie informácie: http://agrifichallengefund.org/the-call/