Projekty humanitárnej pomoci SlovakAid v roku 2018 - SlovakAid

Projekty humanitárnej pomoci SlovakAid v roku 2018

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v roku 2018 podporila 7 humanitárnych projektov v sume vyše 1,4 mil. eur v Južnom Sudáne, Iraku a Libanone. Humanitárna pomoc je dôležitou súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci. Slovensko reaguje na potreby komunít a ľudí zasiahnutých občianskymi a vojenskými konfliktami, prírodnými katastrofami, riešenia hladu, podvýživy a chorôb v rizikových oblastiach.  

Južný Sudán je jednou z najchudobnejších krajín sveta. Krajina je dlhodobo postihnutá konfliktom, ktorý spôsobuje vysídľovanie miliónov ľudí, zničenie sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry a nedostatok potravín a liekov. V roku 2017 postihla Južný Sudán najdlhšia epidémia moru. Podľa dostupných údajov sa odhaduje, že iba 44 % obyvateľstva ma prístup k funkčnému zdravotníckemu zariadeniu v dosahu 5 kilometrov. Cieľom projektu SlovakAid je v okrese Duk/Pagaak zabezpečiť prístup k zdravotníckej starostlivosti pre zraniteľnú skupinu obyvateľstva, prístup k základným liekom a zdravotníckemu materiálu a posilniť odbornosť zdravotného personálu. Zabezpečenie urgentnej nemocničnej a komunitnej zdravotnej starostlivosti umožní poskytnutie pomoci aj na územiach veľmi vzdialených od zdravotného zariadenia. 

V rámci ďalšieho podporeného projektu sa zabezpečí pediatrická starostlivosť a výživa pre vyše 10 tisíc pacientov v oblasti Agangrial/Gok. V zdravotnom centre sa obnovia dve miestnosti, zriadi sa pediatrická ambulancia a nutričné centrum pre vyše 1000 detí trpiacich podvýživou. Zamestná sa odborný pediater, zdravotná setra a nutričný pracovník. Cieľom je zlepšiť výživu detí a zvýšiť prevenciu chorôb v tejto oblasti. Podporí sa osveta v otázkach prevencie chorôb v tejto oblasti. Lokálni zdravotníci v spolupráci so zahraničnými pediatrami poskytnú 1700 rodičom informácie o spôsobe šírenia infekčných chorôb, dodržiavaní hygieny a správnej výžive. „Hlavnou podstatou humanitárnej pomoci je znižovanie negatívnych vplyvov humanitárnych kríz, zmierňovanie utrpenia ľudí, detí a rodín a zabezpečenie preventívnych opatrení v postihnutých krajinách,“ dodáva riaditeľka agentúry Lucia Kišš.

Slovensko pomáha ľudom v núdzi aj v Iraku. Cieľom projektu je zabezpečenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre 8000 vnútorných presídlencov v tábore Dawoodia a pre 19000 ľudí vo vidieckych oblastiach Dohuku, ktorí majú obmedzený alebo žiadny prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. Zamestná sa lekár, zabezpečí sa antimalnutričné centrum a stredisko bude pravidelne zásobované zdravotníckym materiálom a liekmi podľa aktuálnych potrieb.

Ďalším cieľom je zabezpečenie pitnej vody v obci Bozan vybudovaním 4 studní pre 2000 pôvodných obyvateľov obce a približne 400 rodín vnútorne vysídlených osôb. Funkčné studne neposkytujú dostatočné množstvo vody pre momentálny počet obyvateľov. Dve studne budú pripojené na existujúcu nadzemnú cisternu prostredníctvom lokálneho vodovodu a ďalšie dve budú napojené na nový zásobník nadzemnej vody, ktorý sa buduje v rámci iného projektu. Zásobník bude napojený na miestny vodovod. Prístup k pitnej vode pre všetkých posilní vzťahy medzi pôvodným obyvateľstvom a vnútorne vysídlených ľudí a zabráni eskalácií možných konfliktov. Obyvateľom sa poskytnú informácie o spôsobe a potrebe ochrany vodných zdrojov a zvýši sa poľnohospodárstvo a chovateľstvo oboch komunít.

Cieľom ďalšieho projektu je zlepšiť životné podmienky civilného obyvateľstva, utečencov a presídlencov v Iraku a v Sýrii. Situácia v Sýrii je vnímaná ako najväčšia humanitárna kríza posledných desaťročí. Viac než 250000 sýrskych obyvateľov utieklo do Iraku. V rámci projektu sa poskytne utečencom a presídlencom osveta ako predchádzať šíreniu infekčných ochorení a základy prvej pomoci.  Ľudia získajú znalosti o ošetrovaní zranení a dokáže sa tak predchádzať zdravotným komplikáciám a smrti. Obnovia sa priestory kliník a nemocníc a uskutoční sa sanitácia pohotovostných oddelení v zdravotníckych zariadeniach. Posilnia sa odborné kapacity a školenia pre zdravotnícky personál v počte 12 školení. Každé školenie je určené pre 50 zdravotníkov.  

V Libanone v okrese Baalbek-Hermet sa v rámci SlovakAid projektu poskytuje lekárska starostlivosť pre sýrskych utečencov.  V krajine žije viac ako 1,5 milióna sýrskych utečencov v mestách a neformálnych osadách a približne 54 % sú deti. Zabezpečí sa prístup k zdravotnej starostlivosti, posilní sa zásobovanie materiálov a poskytne sa psychosociálna podpora komunít a ľudí. Primárne zameranie pomoci je cielené na zraniteľné deti do 5 rokov a tehotné a dojčiace ženy postihnuté sýrskou krízou.  Psychosociálna podpora bude zameraná na pomoc komunite a ľudom v bezprostrednej katastrofe a kríze. Cieľom je zmierniť ich počiatočne trápenie a podporiť adaptačné fungovanie ľudí v núdzi.  

V oblasti Akkar sa posilní integrácia sýrskych a libanonských detí a mládeže do štátneho školského systému v Libanone. Cieľom je poskytnúť vzdelanie a lepšiu možnosť živobytia pre mládež, ktorá dlhodobo vynechala školskú dochádzku v dôsledku konfliktu alebo krízy. Deťom vo veku 6-14 rokov sa zabezpečí kontinuálne formálne vzdelávanie a mládeži vo veku 14-20 rokov sa vybudujú udržateľné príležitosti pre lepšie živobytie prostredníctvom poskytnutia odborného vzdelávania, základnej gramotnosti a matematiky. Zrealizuje sa informačná kampaň podporu zápisu sýrskych utečencov a miestnych detí do štátnych škôl. Odborní pracovníci budú pravidelne navštevovať školy a vzdelávať rodiny čím sa podporí dôležitosť prístupu k vzdelávaniu a predíde sa predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.