Prístup k vzdelávaniu: Cesta k lepšej budúcnosti v Libanone - SlovakAid

Prístup k vzdelávaniu: Cesta k lepšej budúcnosti v Libanone

S našim projektovým partnerom Človek v ohrození sme vo februári navštívili dva humanitárne projekty v Libanone. Cieľom obidvoch projektov je zabezpečiť vzdelávanie pre sýrske, palestínske a libanonské deti a mládež, ich prístup k formálnej školskej dochádzke, poskytnúť im lepšiu možnosť živobytia, ako aj podporiť a posilniť miestnych učiteľov.

V prvom projekte pomáhame v najchudobnejšej časti Libanonu, v oblasti Akkar. Aktivity sú zamerané na pomoc sýrskym deťom, aby sa mohli zapísať a udržať na štátnych libanonských školách. V Libanone žijú tisíce detí, ktoré si do školských lavíc nesadli už niekoľko rokov. Kvôli vojne v susednej Sýrii a vysídleniu vypadli z vyučovacieho procesu a návrat do škôl nie je jednoduchý. Naším cieľom je osloviť 3 000 osôb a zabezpečiť zápis do škôl pre 250 sýrskych detí.

V Akkare sa poskytuje denné doučovanie a asistencia s domácimi úlohami pre 240 najzraniteľnejších detí vo veku 6-14 rokov. Predchádza sa tak predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Najviac problémové predmety pre sýrske deti sú francúzsky jazyk, ktorý je v Libanone druhým jazykom, a matematika. Podporujeme dlhodobé ciele a udržateľný prístup k vzdelávaniu.

Dôležitou súčasťou je tiež odborné vzdelávanie, spolu s kurzami základnej gramotnosti pre mladých ľudí vo veku 14-20 rokov. Táto veková skupina zväčša už nemá možnosť zápisu do formálneho vzdelávania a je nútená zabezpečovať živobytie pre ostatných členov rodiny. Preto sa im poskytuje prístup k odbornému vzdelávaniu, ktorý im zabezpečí lepšie pracovné príležitosti a živobytie. Odborné kurzy sa organizujú pravidelne v trojmesačných cykloch v spolupráci s kvalifikovanými remeselníkmi z miestnych libanonských firiem. Cieľom je podporiť 60 adolescentov, z ktorých minimálne 40% budú dievčatá. V kurzoch sa zvyšuje ich odbornosť v odvetviach ako stolárstvo, holičstvo alebo krajčírstvo a vizáž.

Súčasťou projektu je aj pravidelné školenie 16 učiteľov a asistentov výučby a 14 učiteľov zo štátnych škôl pre zlepšenie pedagogických metód a integrácie znevýhodnených detí a mládeže. Prístup k vzdelávaniu sa podporuje komplexne a systematicky. Štvrťročne sa organizujú stretnutia rodičov, učiteľov a asistentov výučby spolu s učiteľmi zo štátnych škôl. Cieľom je posilniť spoluprácu, zdieľanie skúseností a informácií, ako aj budovanie dobrých vzťahov medzi komunitami.

V utečeneckom tábore Shatila vo východnom Bejrúte pomáhame deťom zo sýrskych utečeneckých komunít. Cieľom projektu je okrem iného pomôcť 360 školopovinným deťom zaradiť sa do miestneho vzdelávacieho systému. Kontinuálne sa poskytuje psycho-sociálna podpora deťom, mladým dievčatám a rodičom, aby sa postupne mohli vyrovnať s traumatickou skúsenosťou a ťažkými životnými podmienkami v prostredí, v ktorom v Libanone žijú. Vzdelanie dáva deťom šancu na lepšiu budúcnosť, pričom našou snahou je tiež pôsobiť preventívne proti detským manželstvám..

Asistencia je poskytnutá aj ženám – samoživiteľkám, ktoré si potrebujú zlepšiť čítanie a písanie v arabskom jazyku. Cieľom je pomôcť 520 rodičom bez dostatočného finančného príjmu zapojiť ich deti do vzdelávacieho systému. Prostredníctvom doplnkových víkendových kurzov sa poskytuje vzdelávanie v oblasti dodržiavania hygieny, čítania a písania pre vyše 700 žien, detí a mládeže.

V rámci 6-mesačných kurzov deti vo veku 5-14 rokov absolvujú prípravu na začlenenie sa do formálnej školskej dochádzky. Program je pripravený podľa libanonských školských osnov. Zvyšuje sa úroveň vedomostí v hlavných predmetoch – arabčine, angličtine a matematike. Doplnkové predmety sú veda, všeobecné poznatky, občianska výchova a životné zručnosti.

Pre dievčatá vo veku 14-18 rokov sa organizujú doplnkové kurzy zamerané na čítanie a písanie, kozmetický kurz, ručné práce a kurz umenia. Program prebieha v kurzoch, ktoré trvajú 3 mesiace, a je určený pre 320 dievčat. Dôležitým prínosom je nielen zvýšenie vedomostí a zručností, ale aj podpora pri budovaní sebavedomia a rozhodovaní sa. Projekt silno podporuje voľnočasové aktivity a psychologickú podporu pre deti, mládež a komunity, či už individuálne alebo skupinovo. Ide o komplexnú a veľmi dôležitú podporu. Človek v ohrození momentálne pracuje so 750 deťmi a matkami. Ďakujeme.