Príspevok SR do afganského Programu národnej solidarity - SlovakAid

Príspevok SR do afganského Programu národnej solidarity

Slovenská republika v roku 2013 podporila z prostriedkov SlovakAid sumou 1 000 000 eur rozvojové projekty v Afganistane prostredníctvom príspevku do afganského Programu národnej solidarity (Afghan National Solidarity Programme). Program bol vytvorený v roku 2003 afganskou vládou s pomocou Medzinárodnej rozvojovej asociácie Svetovej banky (IDA/WB) s cieľom umožniť afganským obciam a komunitám identifikovať, plánovať, riadiť a monitorovať ich vlastné rozvojové projekty.

Program je základom pre udržateľnú formu inkluzívnej miestnej správy, obnovy vidieka a zníženie chudoby. Okrem toho, program umožňuje ženám aktívne zapojiť sa do miestnej administrácie prostredníctvom ich členstva v demokraticky volených Radách pre rozvoj obcí.Program je financovaný Svetovou bankou a bilaterálnymi donormi a je realizovaný vo všetkých 34 provinciách Afganistanu.

Vďaka finančnému príspevku z programu Oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky sa v provincii Kábul realizuje niekoľko infraštruktúrnych projektov implementovaných priamo miestnymi komunitami. Projekty sú zamerané najmä na obnovu resp. vybudovanie novej infraštruktúry (ako napr. školy, budovanie ciest a chodníkov, kanalizácie a pod.).

Zoznam projektov financovaných z príspevku do Programu národnej solidarity