Pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti - SlovakAid

Pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu:
Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
(ďalej len „SAMRS")

SAMRS má záujem, ako oprávnený žiadateľ, podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti SAMRS, v rámci výzvy: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa, PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR.

Touto cestou vyzývame na verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie – manažérskych produktov pripravovaného projektu. S ohľadom na citlivú povahu obsahu dokumentov nás, v prípade záujmu o pripomienkovanie, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@slovakaid.sk 

Vopred ďakujeme za spoluprácu.