PRI VŠETKÝCH NAŠICH AKTIVITÁCH KLADIEME DÔRAZ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZMENU KLÍMY - SlovakAid

PRI VŠETKÝCH NAŠICH AKTIVITÁCH KLADIEME DÔRAZ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZMENU KLÍMY

Ochrana životného prostredia je nepochybne jednou z kľúčových výziev súčasnosti, a preto stále hľadáme cesty, ako naše poslanie napĺňať efektívnejšie. Z toho dôvodu kladieme dôraz na environmentálny aspekt SlovakAid projektov

SAMRS zároveň aktívne používa nástroj oficiálnej rozvojovej pomoci SR – Sharing Slovak Expertise, v rámci ktorého sú podporované vzdelávacie a sieťovacie aktivity odborníkov z partnerských krajín na Slovensko, zo všetkých spomeňme návštevu albánskej delegácie, ktorých študijná cesta v júni 2019 bola zameraná na skúsenosti našej krajiny v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie v rámci obehového hospodárstva EÚ, alebo novembrovú návštevu macedónskej a srbskej delegácie na druhom Európskom fóre pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum.

V priebehu rokov 2014 až 2019 sme podporili 12 mikrograntov v oblasti ochrany životného prostredia v 7 krajinách (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo,  Moldavsko, Srbsko a Severné Macedónsko) v objeme 69 350 eur. Sústredili sa na budovanie verejného povedomia o ochrane životného prostredia pomocou separovania a recyklovania odpadu, na ochranu životného prostredia aktívnym prístupom - zbieraním odpadkov, výrobou umeleckých diel z odpadových materiálov, či výsadbou mladých stromov na plochách po nekontrolovaných výruboch. Rovnako dôležité bolo pri implementácii projektov vzdelávanie mládeže v oblasti klimatických zmien a globálneho otepľovania a informovanie miestneho obyvateľstva o aktuálnych environmentálnych problémoch v ich bezprostrednom okolí. Projekty poskytli podporu od vybavenia školského chemického laboratória strednej školy na skúmanie kvality životného prostredia, najmä vody, zakúpenia strojov a nevyhnutného materiálu na čistenie ulíc a chodníkov počas letných a zimných mesiacov, až po identifikáciu území, infikovaných skládkami odpadov, zostavenie distribučnej mapy, určenie smeru trvalých a dočasných vodných tokov v krasových formách, ktoré sú kontaminované tuhými odpadmi.

SAMRS sa hlási k spoločenskej zodpovednosti a kontinuálne aplikuje pozitívne zmeny aj v priestoroch SAMRS. SAMRS sa zapojila do projektu Kancel bez koša, ktorý organizuje Inštitút cirkulárnej ekonomiky a jeho cieľom je zlepšenie manažmentu odpadu a triedenie v kanceláriách, ako i zníženie negatívneho dosahu na životné prostredie formou správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadov v práci. Ideálom je netvoriť v kancelárii žiaden odpad, a teda nemať tu žiadne koše. Zamestnanci SAMRS sa pravidelne zúčastňujú workshopov organizácie INCIEM.