Predĺženie termínu výzvy - Ukrajina - SlovakAid

Predĺženie termínu výzvy – Ukrajina

Dovoľujeme si informovať potenciálnych žiadateľov dotácie projektov SlovakAid o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí v rámci výzvy VP 2018-2 – Ukrajina. Cieľom výzvy je podpora ochrany zdravia a bezpečnosti civilného obyvateľstva Ukrajiny ako predpoklad sociálno-ekonomického rozvoja Ukrajiny.

Nový termín na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce je 5.10.2018.