POZVÁNKA NA ŠKOLENIA 21. a 28. októbra: Integrácia prierezových tém do nástrojov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR - SlovakAid

POZVÁNKA NA ŠKOLENIA 21. a 28. októbra: Integrácia prierezových tém do nástrojov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR

Online školenia na tému „Integrácia prierezových tém do nástrojov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenskej republiky“ organizuje Rozvojový program OSN (UNDP) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZ SR) a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Školenia nadväzujú na vydanie dvoch príručiek UNDP pre integrovanie prierezových tém do nástrojov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenskej republiky: 
Príručka: Rodová rovnosť v projektoch rozvojovej spolupráce 
Príručka pre integrovanie prierezovej témy životného prostredia a zmeny klímy do nástrojov rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
Lektorkami sú autorky príručiek pani Oľga Pietruchová (rodová rovnosť) a pani Henrieta Martoňáková (životné prostredie a zmena klímy). 

Registrácia do 15. októbra ↓

Školenie na tému „Rovnosť príležitostí, rodová rovnosť“ sa uskutoční dňa 21. októbra 2021 (nutná registrácia TU)

Školenie na tému „Životné prostredie a zmena klímy“ dňa 28. októbra 2021 (nutná registrácia TU). 

S cieľom získať komplexný prehľad o problematike odporúčame záujemcom zúčastniť sa na oboch termínoch školenia. 

Uvítame, ak pozvánku postúpite aj svojim kolegom, ktorí sa venujú agende rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Pre viac informácií možno  kontaktovať  zuzana.karkusova@mzv.sk a diana.sijkova@mzv.sk