Pozvánka na INFORMAČNÉ DNI 2021 - SlovakAid

Pozvánka na INFORMAČNÉ DNI 2021

INFO DNI 11. a 17. február 2021 ONLINE

Informačné dni sú určené všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. V ostatných výzvach sú podnikatelia neoprávnenými subjektmi.

POZVÁNKA

Registrácia a online formát

Informačné dni sa budú konať online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Na každý blok programu informačných dní je záujemca povinný sa registrovať osobitne a to  cez link https://forms.gle/t1WzQhj7tcjhNCFh6. Termín uzatvorenia registrácie je dva dni pred konaním online príslušného informačného dňa. Najneskôr v termíne deň pred konaním online príslušného informačného dňa bude po registrácii každej registrovanej osobe emailom zaslaný zo SAMRS link na pripojenie do príslušného bloku  programu informačných dní prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

PROGRAM

BLOK 1

9:00 – 10:00

Prezentácia praktických informácií ku všetkým výzvam

(hodnotiaci proces, metodické usmernenia k prierezovým témam, atď.)

(Lucia Kišš, Renáta Mezeiová, Lukáš Zamborský)

BLOK 2

10:00 – 10:15

Prezentácia výzvy, Q&A: Moldavsko

(Veronika Trebulová)

10:15 – 10:30

Prezentácia výzvy, Q&A: Gruzínsko

(Katarína Kucharik Jarošová)

10:30 – 10:45

Prezentácia výzvy, Q&A: Ukrajina

(Katarína Kucharik Jarošová)

10:45 – 10:55

Prezentácia výzvy, Q&A: Západný Balkán

(Rastislav Bílik)

BLOK 3

11:00 – 11:15

Prezentácia výzvy, Q&A: Keňa

(Denisa Močková)

11:15 – 11:30

Prezentácia výzvy, Q&A: Východná subsaharská Afrika

(Deniska Močková)

11:30 – 11:45

Prezentácia výzvy, Q&A:

Vysielanie dobrovoľníkov

a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín

(Katarína Kucharik Jarošová)

BLOK 4 

13:00 – 13:20

Prezentácia výzvy, Q&A:

Humanitárna pomoc (Libanon, Irak, Sýria)

(Rastislav Bílik)

BLOK 5

13:30 – 13:50

Prezentácia výzvy, Q&A:

Program podnikateľských partnerstiev

(Jakub Šimek)

BLOK 6

14:00 – 14:15

Prezentácia výzvy, Q&A:

Globálne a rozvojové vzdelávanie

(Denisa Močková)

14:15 – 14:30

Prezentácia výzvy, Q&A:

Podpora projektov schválených v rámci nástrojov EK

(Katarína Kucharik Jarošová)

BLOK 7

14:45 – 15:15

Finančná príručka  na rok 2021,

tvorba rozpočtu projektu, všeobecné Q&A

(Lucia Kišš, Renáta Mezeiová, Lukáš Zamborský)

15:15 – 15:30

Poďakovanie a záver 

Účastníkom informačných dní odporúčame, aby si pred účasťou na seminári pozreli webovú stránku  https://www.slovakaid.sk/ sekciu „Často kladené otázky“ https://slovakaid.sk/faq/

Tešíme sa na Vašu účasť.

Team SAMRS