POMOC! - SlovakAid

POMOC!

POMOC!

POZVÁNKA NA VÝSTAVU o tom, ako Slováci pomáhajú v zahraničí

„To, čo nám môže pomôcť a čo veľmi potrebujeme, je globalizácia súcitu. Globalizácia spolupráce. Sú predpokladom prekonania problémov, ktorým spoločne čelíme“, Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky, Správa o stave republiky 2020.

Tieto slová dodávajú nádej. Nádej, že solidarita a empatia dokážu spájať hranicami rozdelený svet. Čelíme globálnym výzvam, kladieme si globálne ciele, diskutujeme globálne témy. Často však stačí len odpovedať na konkrétne volanie – POMOC!

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) pod značkou SlovakAid, prostredníctvom svojich partnerov podporuje, v rámci záväzku Slovenskej republiky k medzinárodnej solidarite, projekty na cielenú pomoc ľuďom v najmenej rozvinutých a najohrozenejších regiónoch sveta. Takto Slováci pomáhajú v zahraničí už od roku 2003, kedy sa Slovensko z prijímateľskej krajiny stalo donorom a Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky pod značkou SlovakAid začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc.

V rámci výstavy POMOC! sme pre vás pripravili zábery z Kene, Južného Sudánu, Iraku, Somálska a Libanonu. V plnej nahote nám sprítomňujú konkrétne osudy, ktorých sme v projektoch svedkami, zobrazujú celkovú situáciu a životné podmienky v týchto krajinách. Veríme, že prispejú k pochopeniu dôležitosti pomoci Slovenska vo svete.

Naša veľká vďaka patrí partnerom – všetkým mimovládnym, medzinárodným a ďalším organizáciám a subjektom, ktoré implementujú projekty podporované SlovakAid.

Špeciálne poďakovanie vyjadrujeme nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi, autorovi fotografií a spolutvorcovi výstavy Jánovi Husárovi, za originálne prevedenie kreatívcom zo Studio Echt.

Podpísaním Charty OSN sa Slovensko a ostatní signatári zaviazali „zjednotiť svoje sily pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“. Príbeh OSN sa začal písať v júni 1945. Je to príbeh globálnej spolupráce ľudstva, ktorá povstala z trosiek druhej svetovej vojny aj preto, aby sa jej hrôzy už nikdy nezopakovali. OSN je od svojho vzniku nosným pilierom medzinárodných vzťahov a táto výstava sa zároveň koná pri príležitosti 75. výročia jej vzniku. Slovami ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka: „žijeme v takom svete, kde neexistujú izolované riešenia pre mnohé globálne problémy. Myslím si, že to vidíme najlepšie dnes, keď je celý svet zmietaný následkami globálnej krízy“.

Pozývame vás pozrieť si výstavu, pozrieť si odpoveď Slovenska na volanie o POMOC!

V Bratislave, 15. októbra 2020

_________________

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie nového koronavírusu, sme z dôvodu minimalizovania rizika jeho šírenia, zvolili formát výstavy v exteriéri. Stále je však potrebné dôsledne dodržiavať aktuálne bezpečnostné opatrenia a #SpoluToZvladneme