Pomoc sýrskym utečencom vo východnom Libanone - SlovakAid

Pomoc sýrskym utečencom vo východnom Libanone

SlovakAid s projektovým partnerom slovenskou humanitárnou organizáciou MAGNA poskytuje od roku 2018 v Libanone lekársku starostlivosť pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov postihnutých konfliktom v Sýrii. Libanon má najväčšiu koncentráciu utečencov na svete v pomere k počtu obyvateľov. V krajine je zaregistrovaných takmer milión sýrskych utečencov, no v skutočnosti ich tam žije viac ako  1,5 milióna. Približne 54 % sýrskych utečencov sú deti, pričom mnohí z nich žijú v neformálnych osadách v stanoch a dočasných prístreškoch už niekoľko rokov. Tri štvrtiny sýrskych utečencov žijú pod hranicou chudoby, rovnako ako viac ako 1,5 milióna Libanoncov. Celkovo je tak v krajine Sýrskou krízou postihnutých viac ako 3 milióny ľudí.

Lekárska starostlivosť v Libanone je kvôli vysokému počtu utečencov preťažená a tiež drahá. Mnohí si ju preto nemôžu aj keď potreby detí, ale aj celých rodín v oblasti zdravotnej starostlivosti sú veľké. Či už v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti, alebo v oblasti duševného zdravia, keďže mnohí sýrski utečenci trpia dlhodobými následkami vojnového konfliktu.

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť primárnej zdravotnej starostlivosti, teda diagnostiky a liečby prenosných a neprenosných ochorení, ale aj v oblasti reprodukčného zdravia pre tehotné a dojčiace ženy a starostlivosti o duševné zdravie pre do 5 rokov a ďalšie zraniteľné skupiny utečencov postihnuté konfliktom. Humanitárnu pomoc pracovníci MAGNA poskytujú  prostredníctvom mobilnej a semistatických kliník v niekoľkých osadách a v zdravotnom stredisku v meste Baalbek, v okrese Baalbek-Hermel, vo východnej časti Libanonu pri hraniciach so Sýriou. Slovensko v spolupráci so slovenskou humanitárnou organizáciou poskytuje pomoc priamo v krajine.

Od októbra 2018 sa poskytuje primárna zdravotná starostlivosť, ale v rámci projektu sú zabezpečené aj lieky a spotrebný materiál. Organizujú sa konzultácie pre ženy v oblasti predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti. Komunity sa školia v oblasti reprodukčného zdravia. Ľuďom, u ktorých sú diagnostikované traumy alebo iné duševné poruchy spôsobené konfliktom, sa poskytuje psychosociálna podpora. 

Dĺžka projektu je 12 mesiacov (október 2018 – september 2019). Mobilná zdravotnícka jednotka  zasahuje v terénne 4x týždenne a 1x týždenne sa poskytuje zdravotná pomoc v statickom zdravotnom stredisku v Baalbeku. Projekt je zameraný na mimoriadne zraniteľné skupiny ľudí. Cieľová populácia predstavuje 31 tisíc sýrskych utečencov a ďalšie tisíce zraniteľných skupín libanonského obyvateľstva z celkového počtu, viac ako 137 tisíc utečencov zo Sýrie a vyše 260 tisícovej populácie hostiteľských komunít v oblasti Hermel / Baalbek v Libanone.