Parížske mierové fórum - výzva na predkladanie projektov - SlovakAid

Parížske mierové fórum – výzva na predkladanie projektov

Dovoľujeme si dať do pozornosti aktuálne vyhlásenú výzvu na predkladanie projektov v oblasti mieru a bezpečnosti, životného prostredia, nových technológií, inkluzívneho hospodárstva, kultúry a vzdelávania.

Termín uzávierky je 24.5.2019.

Bližšie informácie sú dostupné: https://parispeaceforum.org/call-for-projects/