OZNAM - Výpadok telefónnych liniek - SlovakAid

OZNAM – Výpadok telefónnych liniek

V dňoch 26.-28. mája 2014 nebude možné s pracovníkmi SAMRS komunikovať prostredníctvom pevných telefónnych liniek z dôvodu výpadku siete, prosíme o kontaktovanie SAMRS e-mailom alebo na mobilné telefóny pracovníkov. Ďakujeme za porozumenie.
 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Mgr. Lucia Lacková
riaditeľka
lucia.lackova@slovakaid.sk

Mária Zoppová
asistentka
maria.zoppova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-6820-5011/ 0905 644 785
fax: +421-2-6820-5012
_______________________________________

PhDr. Stanislava Benická
projektová manažérka
krajiny západného Balkánu, Ukrajina
stanislava.benicka@slovakaid.sk
+421-2-6820-5036 / 0918 400 584

Ing. Peter Tomášek
projektový manažér pre Moldavsko
peter.tomasek@slovakaid.sk

 

Ing. Beáta Lipovská, MSc.
projektová manažérka
rozvojové vzdelávanie, EÚ kofinancované projekty, Bielorusko
beata.zpevakova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5034 / 0918 400 590

 

Mgr. Diana Huľová
projektová manažérka
Keňa, Južný Sudán
diana.hulova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5035 / 0918 400 593

 

Mgr. Eva Klanduchová
projektová manažérka
verejná informovanosť, PR a zapájanie podnikateľov
eva.klanduchova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5032 / 0915 699 223

 

Dr. Ing. Zuzana Letková
projektová manažérka
mikrogranty, Afganistan
zuzana.letkova@slovakaid.sk
+421 2 6820 5019 / 0918 400 589
_______________________________________

RNDr. Jana Štubňová
finančná manažérka
jana.stubnova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5037 / 0915 987 269

 

Mgr. Petra Poľašková
finančná manažérka
petra.polaskova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5038 / 0908 723 697

Ing. Valéria Banďžuchová
finančná manažérka
valeria.bandzuchova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5033
_________________________________________

Ing. Helena Tóthová
ekonómka a personalistka
helena.tothova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5022 / 0918 400 587

 

Bc. Miroslava Skačanová
účtovníčka a mzdárka
miroslava.skacanova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5021 / 0918 400 586

 

Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR)

Ing. Veronika Kapustová
kontaktný bod CETIR
veronika.kapustova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5031 / 0918 400 592

 

Mgr. Lenka Tomeková
finančná manažérka CETIR
lenka.tomekova@slovakaid.sk
+421-2-6820-5024 / 0917 925 748