Otvorenie fotografickej výstavy MAMAS – naše mamy nepotrebujú humanitárnu pomoc - SlovakAid

Otvorenie fotografickej výstavy MAMAS – naše mamy nepotrebujú humanitárnu pomoc

Dňa 13.11. 2017 sa na pôde OSN v New Yorku otvorila fotografická výstava z projektu "Podpora nezávislosti a ekonomickej samostatnosti znevýhodnených žien zo slumu v Eldorete", ktorý bol financovaný z prostriedkov programu SlovakAid. Výstava bola otváraná za účastí významných hostí, akými boli slovenský veľvyslanec pri stálej misii OSN v New Yorku Michal Mlynár, kenský veľvyslanec pri OSN a ďalšie desiatky pozvaných. Prítomná bola aj pani Martina Bencová-Utešená, riaditeľka občianskeho združenie Dvojfarebný svet, ktoré projekt v Keni realizovalo. Ten bol zameraný na zníženie chudoby ženskej časti obyvateľstva, prostredníctvom vzdelávacích kurzov, ktoré ich mali z teoretickej a praktickej časti pripraviťpre vstup na podnikateľský trh. Absolventky kurzu sa mohli následne prihlásiť do tzv. podnikateľského inkubátora, ktorý je pre nich dočasným výrobným podnikom, priestorom pre marketingové vzdelávanie a mentoring a slúži ako prvok asistencie pri vstupe na trh.

Výber z fotografií od slovenskej fotografky Márie Mühl, ktoré sú na výstave prezentované, nájdete na našom Facebook profile SlovakAid.

 

M. Bencová-Utešená pri otváraní fotovýstavy. Po jej pravici stojí veľvyslanec pri stálej misii OSN v New Yorku Michal Mlynár

Fotogaléria na pôde OSN v New Yorku.