Otvorená výzva na externých odborných hodnotiteľov - SlovakAid

Otvorená výzva na externých odborných hodnotiteľov

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje dňa 5. januára 2022 výzvu na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Všetky dôležité informácie nájdete tu: Výzva na externých odborných hodnotiteľov (EOH)

V Bratislave, 5. januára 2022.