Nové zdravotné stredisko v Afganistane vďaka SlovakAid - SlovakAid

Nové zdravotné stredisko v Afganistane vďaka SlovakAid

6 tisíc afganských rodín má zabezpečenú základnú zdravotnú starostlivosť vďaka projektu SlovakAid

Rozvojový projekt SlovakAid realizovaný slovenskou mimovládnou organizáciou ADRA zabezpečí pre početnú komunitu etnických Uzbekov, žijúcich v odľahlej oblasti Afganistanu, základnú zdravotnú starostlivosť podľa medzinárodných štandardov.

Hlavným zámerom tohto rozvojového projektu bolo zabezpečiť  základnú zdravotnú starostlivosť  prostredníctvom vybudovania zdravotníckeho zariadenia pre takmer 6 tisíc rodín z komunity etnických Uzbekov, ktorí mali dlhodobo obmedzený prístup zdravotníckym službám. Stredisko je jediným zariadením svojho druhu, ktoré sa nachádza vo vzdialenosti dostupnej bez nutnosti využitia motorizovaného dopravného prostriedku (čo je často rozhodujúcim predpokladom, aby miestne komunity vôbec využili dostupnú zdravotnú starostlivosť).

Zdravotné centrum v Tunika Hassan Tobin v provincii Jawzjan ponúka služby základnej zdravotnej starostlivosť podľa noriem  Svetovej zdravotníckej organizácie  (WHO) tzv.   Basic Packages of Health Services – BPHS, ktoré definujú minimálne štandardy a typy zdravotných úkonov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Centrum  ponúka životne dôležitú ambulantnú starostlivosť, ktorá zahŕňa antenatálnu, pôrodnú a popôrodnú starostlivosť, konzultácie týkajúce sa plánovania rodiny, bežné očkovania,  sledovanie rastu detí, liečbu  detských chorôb,  malárie a tuberkulózy (vrátane využitia  medzinárodného protokolu DOTS – Directly Observed Therapy Shortcourse – pre detekciu a  liečbu infekčných ochorení) a distribúciu základných liekov. Zdravotnícke stredisko bude zamestnávať zdravotnú sestru, pôrodnú asistentku a odborníka na očkovanie, kapacitne tak pokryje spádovú oblasť s 15 000 až 30 000 obyvateľmi. Okrem poskytovania týchto zdravotníckych služieb sa v rámci projektu realizovali školenia v oblasti ľudských práv, hygieny a zdravia, plánovania rodiny  a  ochrany životného prostredia. Na týchto školeniach sa zúčastnilo viac ako 3 tisíc členov miestnej komunity.

Centrum sa teší veľkej popularite a  bude ďalej prevádzkované miestnym úradom ministerstva zdravotníctva, ktorý pre centrum zabezpečí odborný personál a ďalšie potrebné medicínske vybavenie. Centrá BPHS spadajú do priorít afganskej vlády a preto existuje vysoký predpoklad pre dlhodobú udržateľnosť tohto projektu. Dôležitú úlohu zohrala na projekte aj samotná miestna komunita, ktorá projekt materiálne podporila darovaním pozemku a zúčastňovala sa na kontrole stavebných prác a pomáhala projektovému tímu s realizáciou stavebných prác.

Projekt bol financovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky  – SlovakAid.