No nekúp to! - SlovakAid

No nekúp to!

Sme súčasťou kampane Platformy mimovládnych rozvojových organizácií s názvom #Nonekupto. Cieľom je podporiť zmenu myslenia a správania sa k našej planéte. Kampaň spája jednotlivcov, komerčný sektor, obchodné reťazce, neziskový sektor, mestá a štátne inštitúcie. Hlavnou myšlienkou je poukázať na problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých ako je klimatická zmena, zníženie plastového odpadu, udržateľné nakupovanie a ďalšie témy globálneho rozsahu.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je jedným s kľúčových partnerov pri napĺňaní cieľov Agendy 2030. Spolu s našimi projektovými partnermi SlovakAid implementujeme projekty v rozvojovej a humanitárnej oblasti, cieľom ktorých je udržateľné riešenie globálnych problémov týkajúcich sa nás všetkých. Zamestnanci SAMRS sa rozhodli zapojiť do tejto osvetovej kampane a našou prvou výzvou je nepoužívať plastové tašky. „Zmena prichádza od jednotlivca, preto sme aj my na SAMRS prijali výzvu a sme súčasťou kampane. Osobne môžem povedať, že zodpovedné správanie, triedenie odpadu, používanie textilných nákupných tašiek je dlhodobo praktizovaná  a zaužívaná firemná kultúra agentúry,“ dodáva riaditeľka agentúry Lucia Kišš.

Ak chceme dosiahnuť udržateľný rozvoj, musíme si uvedomiť, že zmena prístupu a zodpovedné správanie k našej planéte sa týka nás všetkých. Pridajte sa aj Vy do kampane #Nonekupto.