Možnosť registrácie mimovládnych organizácií v gréckom národnom registri - SlovakAid

Možnosť registrácie mimovládnych organizácií v gréckom národnom registri

Veľvyslanestcvo Grécka v Slovenskej republike prostredníctvom nóty oznamuje možnosť registrácie pre slovenské mimovládne organizácie v gréckom národnom registri zahraničných mimovládnych organizácií.