Mladí diplomati sa oboznámili s mechanizmom slovenskej rozvojovej spolupráce - SlovakAid

Mladí diplomati sa oboznámili s mechanizmom slovenskej rozvojovej spolupráce

 
Mladí diplomati sa oboznámili s mechanizmom slovenskej rozvojovej spolupráce 
 
Strategický, právny a inštitucionálny rámec oficiálnej slovenskej rozvojovej spolupráce ako aj trendy ďalšieho smerovania SlovakAid v partnerských krajinách západného Balkánu, Východného partnerstva i afrického kontinentu boli minulý piatok hlavnými témami prednášky riaditeľky Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Zuzany Letkovej pre vyše 20 mladých slovenských diplomatov. Účastníci mali možnosť podrobne sa oboznámiť s cieľmi, teritoriálnymi i sektorovými prioritami rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky ako aj úlohou SAMRS v tejto oblasti. 
 
      
Riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Zuzana Letková počas prednášky pre mladých diplomatov na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí  SR. /  Účastníci vzdelávacieho podujatia získali informácie o oficiálnej rozvojovej spolupráci, ktorá predstavuje integrálnu súčasť zahraničnej politiky SR. Foto: archív SAMRS
 
Ďalej sa dozvedeli o štruktúre riadenia slovenskej rozvojovej pomoci, jej programoch a nástrojoch, bilaterálnej a multilaterálnej forme i mechanizme poskytovania humanitárnej 
pomoci do zahraničia. Toto vystúpenie bolo súčasťou ekonomického bloku základného programu atestačného vzdelávania, ktorý je vstupnou bránou pre začínajúcu diplomatickú kariéru na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR.
 
Zamestnanci sú zaradení do atestačného vzdelávania – program A na dosiahnutie nižšej diplomatickej hodnosti, zatiaľ bez skúsenosti z vyslania. Program, ktorý trvá približne dva mesiace, zahŕňa prednášky o aktuálnych zahraničnopolitických témach a končí sa ústnou skúškou.