Misia slovensko-českých lekárov v Keni - SlovakAid

Misia slovensko-českých lekárov v Keni

Počas 5 pracovných dní sa podarilo úspešne zrealizovať 9 operácií u detí s vrodenými srdcovými chybami vo veku od 6 mesiacov až po 10 rokov. V nemocnici Mater Hospital v Nairobi svoje expertné skúsenosti poskytol miestnym lekárom 7 členný tím slovensko-českých lekárov a zdravotných sestier.

Cieľom misijného pobytu v rámci programu SlovakAid bolo odovzdávanie expertných skúseností odbornému zdravotníckemu personálu v nemocnici Mater Hospital. Vďaka odborným skúsenostiam slovenských a českých lekárov sa podarilo uskutočniť veľmi zložité operácie u detí s vrodenou srdcovou vadou. „Prítomnosť kenských lekárov počas celého procesu liečby bola veľkým prínosom pri odovzdávaní odbornej expertízy vyslaných lekárov. Osobne si cením ich obrovské odhodlanie, ľudskosť a pracovné nasadenie,“ dodala riaditeľka agentúry SAMRS Lucia Rozkopálová.

Významným prínosom misie boli tiež návrhy a odporúčania ako zlepšiť doterajší liečebný proces. Odporúča sa operovať viacej dní v týždni, v súčasnosti sa operuje iba 2 dni po 2 pacientoch. Počas celého dňa by mali byť prítomní dvaja chirurgovia. Odporúča sa zakúpenie nového prístroja na ohrievanie a chladenie mimoteľového obehu a pacienta. Pre lepšiu informovanosť o zdravotnom stave pacienta je dôležité nastaviť pravidelné ranné hlásenia za účasti celého zdravotníckeho tímu.

Ku dňu 23. 6. 2018 bolo 7 operovaných pacietov prepustených domov. V priebehu pobytu bolo vyšetrených 30 detí a spoločne s domácími kardiológmi bol určený ďalší terapeutický plán.