Minister Ivan Korčok ocenil pri príležitosti Týždňa žien v diplomacii päť výnimočných Sloveniek - SlovakAid

Minister Ivan Korčok ocenil pri príležitosti Týždňa žien v diplomacii päť výnimočných Sloveniek

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a otvorenia série podujatí venovaných úlohe žien v medzinárodnej spolupráci s názvom Týždeň žien v diplomacii minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok dnes (8. marca 2021) udelil rezortné ocenenia piatim mimoriadnym ženám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj medzinárodnej spolupráce a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Medailu za zásluhy o slovenskú diplomaciu si prevzala veľvyslankyňa Mária Krásnohorská, ktorá pôsobila v zahraničnej službe Slovenskej republiky od jej vzniku. Po dobu jej práce v rezorte diplomacie patrila k najskúsenejším a najvýraznejším postavám slovenskej diplomacie. Slovenskú republiku reprezentovala na postoch veľvyslankyne, stálej predstaviteľky SR pri OSN v Ženeve, vo Francúzsku a v Taliansku. V ústredí pôsobila vo viacerých riadiacich funkciách, v ktorých gescii boli aj otázky činnosti relevantných medzinárodných organizácií v oblastiach posilňovania rodovej rovnosti, postavenia žien v spoločnosti a zlepšovania kvality ich života.

Katarína Mathernová, ktorej bola udelená Zlatá plaketa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, je najvyššie postavenou Slovenskou v rámci štruktúr Európskej únie. Momentálne pôsobí na direktoriáte Európskej komisie pre región západného Balkánu a Východného partnerstva, predtým pracovala ako poradkyňa vo Svetovej banke. Jej doterajšie pôsobenie odráža výzvu na intenzívnejšie zapojenie žien do rozhodovacích, politických a verejných procesov a významne prispieva k zviditeľňovaniu Slovenska.

Ďalšia ocenená Zlatou plaketou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Erika Kvapilová, sa od začiatku 90. rokov systematicky zaoberá problematikou sociálnej politiky, postavenia a práv žien. Viac ako 15 rokov pôsobí v agentúre UN Women špecializovanej na otázky rodovej rovnosti a postavenia žien. V Gruzínsku viedla, ako prvá predstaviteľka UN Women v tejto krajine, vo funkcii regionálnej riaditeľky zastúpenie tejto organizácie a v súčasnosti je regionálnou riaditeľkou a predstaviteľkou UN Women na Ukrajine. Zastávala tiež funkciu programovej riaditeľky UN Women pre Juhovýchodnú Európu a expertky pre západný Balkán a Turecko. V rokoch 2001 – 2004 bola predsedníčkou Fóra pre deti a rodinu pri Rade Európy, Slovensko tiež zastupovala v Európskom centre pre sociálnu politiku a výskum pridruženom k OSN, so sídlom vo Viedni.

Danica Olexová sa od roku 2006 venovala rozvojovým témam a programom rozvojovej spolupráce a svojou neutíchajúcou angažovanosťou šírila dobré meno Slovenska. Päť rokov pôsobila v Keni ako rozvojová poradkyňa pre slovenské a rakúske rozvojové mimovládne organizácie. Po svojom návrate na Slovensko pracovala pre eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a ako projektová manažérka sa venovala rozvojovým projektom a dobrovoľníckemu programu v Afrike. Intenzívne sa angažovala aj celoslovenskej koledníckej akcii Dobrá novina. V roku 2019 počas monitorovacej cesty rozvojových projektov tragicky zahynula pri leteckom nešťastí v Etiópii. Minister Ivan Korčok udelil Danici Olexovej zlatú plaketu ministra in memoriam. Ocenenie si prevzala jej mama Anna Olexová.

Dária Kimuli je predstaviteľka a koordinátorka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Keni. Dária Kimuli prišla do Kene ešte ako študentka – dobrovoľníčka v roku 2006. Po ukončení štúdia sociálnej práce na Trnavskej univerzite sa vrátila do Kene ako sociálna pracovníčka. Prvé roky pracovala v centre pre podvyživené deti a v dievčenskom rehabilitačnom centre, v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce vybudovala základnú školu pre štyristo detí. V súčasnosti tiež riadi občianske združenie JUA (v svahilčine – slnko), ktorého cieľom je zlepšovať životné podmienky kenských detí v chudobe. Zameriava sa najmä na marginalizované deti z ulice, siroty a zdravotne postihnuté deti a jej projekty prispievajú k budovaniu kvalitnejšej a odolnej miestnej spoločnosti. Jej dlhoročné pôsobenie v oblasti rozvojovej spolupráce minister I. Korčok ocenil udelením Striebornej plakety ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.

„Bolo mi cťou dnes udeliť ocenenia rezortu diplomacie piatim mimoriadnym ženám. Nesmierne si cením ich skvelú reprezentáciu našej krajiny a ich osobný vklad do spoločného úsilia medzinárodného spoločenstva na zabezpečenie mieru, stability a udržateľného rozvoja vo svete. Oceneným patrí moje poďakovanie za ich úsilie a obetavosť pri plnení náročných úloh, často vo veľmi náročnom prostredí v zahraničí,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

Zdroj: MZVEZ SR