Medzinárodná konferencia - Agenda 2030 - SlovakAid

Medzinárodná konferencia – Agenda 2030

V rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine sa 30. mája 2019 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky uskutoční medzinárodná konferencia pod názvom „Acting Together for Sustainable Development Goals“.  Konferencia sa koná pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka ako gestorov  implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj vo vnútroštátnom a v medzinárodnom prostredí.  Na slávnostnom otvorení konferencie vystúpi aj námestníčka generálneho tajomníka OSN Mirjana Spoljaric Egger.

Primárnym cieľom konferencie je prepojiť široké spektrum aktérov – z verejného a mimovládneho sektora, podnikateľskej, ako aj akademickej sféry – a napomôcť im s budovaním partnerstiev a spolupráce pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja. V troch konzekutívnych paneloch budú účastníci diskutovať o hlavných trendoch spoločenského myslenia a inovatívnych spôsoboch pri implementácii Agendy 2030 v oblasti financovania udržateľného rozvoja, zodpovedného a udržateľného podnikania a vzdelávania pre udržateľný rozvoj. Želaným výsledkom je zvýšenie povedomia verejnosti o cieľoch udržateľného rozvoja a odporúčania panelistov k jednotlivým témam.

Počet miest pre odbornú verejnosť je obmedzený. V prípade záujmu o účasť kontaktujte orpo@mzv.sk.

PROGRAM KONFERENCIE