M. Lajčák prijal členov Platformy rozvojových organizácií – Ambrely - SlovakAid

M. Lajčák prijal členov Platformy rozvojových organizácií – Ambrely

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák prijal dnes (29. októbra 2019) výkonného tajomníka Platformy rozvojových organizácií – Ambrely Daniela Kabu a predstaviteľov ďalších mimovládnych organizácií združených v tejto platforme. Partneri diskutovali o úlohe mimovládnych organizácií v rámci rozvojovej spolupráce SR (ODA), ako aj o jej ďalšom smerovaní vo svetle odporúčaní partnerského hodnotenia výboru OECD pre rozvojovú pomoc. Minister Lajčák ocenil úsilie mimovládneho sektora v rámci aktivít SlovakAid a jeho nezastupiteľnú úlohu v rozvojovej spolupráci SR. „Mimovládne organizácie sú od vzniku slovenskej rozvojovej pomoci kľúčovým partnerom SlovakAid. Ste to práve Vy, kto je hlavným realizátorom rozvojových a humanitárnych projektov. Túto skutočnosť si veľmi vážime,“ uviedol v tejto súvislosti šéf slovenskej diplomacie. Obe strany sa zhodli na potrebe pokračovať v zefektívňovaní systému ODA. Šéf slovenskej diplomacie zároveň akcentoval potrebu aktívneho zapojenia do uvedeného procesu všetkých relevantných aktérov, ktorí môžu prispieť svojou vlastnou pridanou hodnotou a skúsenosťami. MZVEZ SR má s platformou podpísané memorandum o porozumení z roku 2010, ktoré ustanovuje rámec spolupráce medzi oboma subjektmi v oblasti poskytovania rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR.

ZDROJ: MZVEZ SR