Koordinačný výbor pre rozvojovú spoluprácu SR - SlovakAid

Koordinačný výbor pre rozvojovú spoluprácu SR

Dňa 10. decembra sa uskutočnilo zasadnutie Koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu SR.