Konferencia Ambrela Development Forum 23. a 24. mája 2022 je realizovaná pod záštitou prezidentky SR, Zuzany Čaputovej, a financovaná EÚ a SR pod značkou SlovakAid - SlovakAid

Konferencia Ambrela Development Forum 23. a 24. mája 2022 je realizovaná pod záštitou prezidentky SR, Zuzany Čaputovej, a financovaná EÚ a SR pod značkou SlovakAid

Slovenská platforma Ambrela reaguje na humanitárnu krízu v dôsledku vojny na Ukrajine dvojdňovou medzinárodnou konferenciou Ambrela Development Forum. Vyše stoštyridsať expertov a expertiek na medzinárodný rozvoj z viac ako dvadsiatich krajín bude v piatich diskusných paneloch a troch workshopoch analyzovať dôsledky tejto krízy, ovplyvňujúcej celý región, a hľadať  riešenia aj odporúčania pre celý humanitárny a rozvojový sektor.

Za prvé dva mesiace trvania vojny u nášho východného suseda opustilo (podľa údajov IOM a UN OCHA) nedobrovoľne svoje domovy už vyše šesť miliónov ľudí z Ukrajiny, osem miliónov osôb je vnútorne presídlených v rámci krajiny, pričom hranice so Slovenskom prekročilo vyše 415-tisíc z nich – prevažne matky s deťmi. Humanitárna a utečenecká kríza výrazne ovplyvňuje celý systém fungovania  humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v regióne. „Očakávame, že táto bezprecedentná kríza, odohrávajúca sa v tesnej blízkosti Európskej únie, ktorá je kolískou demokracie, jedným z najbohatších regiónov sveta a najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci nízkopríjmových krajinám, bude mať signifikantný dosah aj na priestor a stav občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe. A to vrátane Slovenska, ako to už teraz vidíme na práci našich členských organizácií. Jedným z cieľov Ambrela Development Forum (ADF) je preto hľadanie riešení tejto humanitárnej krízy a formulovanie odporúčaní pre vlády ako donorov zahraničnej pomoci a ich rozvojové agentúry,“ vysvetľuje výkonný tajomník platformy Ambrela, Daniel Kaba.

Medzinárodná konferencia Ambrela Development Forum (ADF) sa svojím programom v dňoch 23.–24. mája v Bratislave zameria nielen na predstavenie inovatívnych spôsobov poskytovania zahraničnej pomoci, ale aj na zdôraznenie významu a postavenia občianskej spoločnosti v súčasnom svete. „Zámerom podujatia je vytvoriť priestor pre dialóg o budúcnosti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce a prispieť tak k zlepšeniu rozvojovej architektúry aktérov strednej a východnej Európy – v partnerstve s inštitúciami EÚ, aktérmi Globálneho Juhu a oblastí susediacich s EÚ, vrátane Ukrajiny,“ objasňuje Daniel Kaba z Ambrely. Konferencia bude preto klásť silný dôraz na hľadanie odpovedí na otázky – aké sú možnosti EÚ, jej členských štátov, rozvojových a humanitárnych organizácii aj ďalších aktérov pri poskytovaní pomoci a reakcii na humanitárnu krízu, spôsobenú februárovou ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu.

Konferencia Ambrela Development Forum je realizovaná pod záštitou prezidentky SR, Zuzany Čaputovej, a financovaná EÚ a SR pod značkou SlovakAid.

Je rozdelená dvoch dní – menej formálneho podujatia pre občiansku spoločnosť ‘Civil society session‘ a formálne podujatie ‘Policy and Advocacy Forum‘ pre zástupcov a zástupkyne vybraných donorov, vládnych rozvojových agentúr, Európskej komisie a Európskeho parlamentu aj národných platforiem, think-tankov a konzorcií.

Užitočné linky

Ambrela Development Forum